‘ദേശീയ താല്‍പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉള്‍പ്പെടുത്തണം’; ചാനലുകള്‍ക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശം

ഡല്‍ഹി: ടി.വി ചാനലുകളുടെ അപ്‌ലിങ്കിങ്, ഡൗണ്‍ലിങ്കിങ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം പരിഷ്‌കരിച്ച്‌ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.രാജ്യ താല്പര്യമുള്ള പരിപാടി നിര്‍ബന്ധമായും സംപ്രേഷണം ചെയ്യണം. അര മണിക്കൂര്‍ സമയം ഇതിനായി മാറ്റി വെക്കണം. കൃഷി, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിപാടികളും സംപ്രേഷണം ചെയ്യണമെന്ന് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

Sharing

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *