ഇന്ത്യയിലെ ക്ലിയറിങ് കോര്‍പറേഷനുകള്‍ക്ക് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍

ഇന്ത്യയിലെ ആറ് ക്ലിയറിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷനുകളുടെ അംഗീകാരം യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍റെ ധനവിപണി റെഗുലേറ്ററായ യൂറോപ്യന്‍ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്‍ഡ് മാര്‍ക്കറ്റ്സ് അതോറിറ്റി പിന്‍വലിച്ചു.

ക്ലിയറിങ് കോര്‍പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യന്‍ ക്ലിയറിങ് കോര്‍പറേഷന്‍, എന്‍എസ്‌ഇ ക്ലിയറിങ് കോര്‍പറേഷന്‍, മള്‍ട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ക്ലിയറിങ്, ഇന്ത്യ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ക്ലിയറിങ് കോര്‍പറേഷന്‍, എന്‍എസ്‌ഇ ഐഎഫ്‌എസ് സി ക്ലിയറിങ് കോര്‍പറേഷന്‍ എന്നിവയുടെ അംഗീകാരമാണ് റദ്ദാക്കിയത്.

റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്‍ബിഐ), സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്‍ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി), ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് സെന്‍റര്‍ അതോറിറ്റി (ഐഎഫ്‌എസ്സിഎ) എന്നിവയ്ക്കും നിരോധനം ബാധകമാണ്.

Sharing

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *